มรดกวัฒนธรรม เชิงช่างเมืองเพชร

ผลงานทีม Baboonhub ในการผลิตสารคดีสั้นร่วมกับ “พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ” ที่จะพาชมเบื้องหลังตำนานเล่าขานของ “มรดกวัฒนธรรมเชิงช่างเมืองเพชร” พร้อม ๆ กับค้นหาความหมายของสกุลช่างเมืองเพชรที่ซ่อนอยู่ในงานศิลป์

เล่าเรื่องโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แสนประเสริฐ ปานเนียม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
ชนัญญ์ เมฆหมอก นักศึกษาปริญญาเอก วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิยม ราชเจริญ ช่างฝังลายไม้มูก
สมบัติ พูลเกิด ช่างปั้น
รุ่งฟ้า ตาละลักษณ์ ช่างฝีมือ
สนับสนุนโดย พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ผลิตโดย บริษัท บาบูนฮับ จำกัด

Baboonhub

Baboonhub

บริษัทผลิตสื่อที่มีพลังกระตือรือร้น สร้างสรรค์ผลงาน และเล่าเรื่องที่มีความเฉพาะทาง โดยเฉพาะการสื่อสารองค์ความรู้ของผู้คน องค์กร ชุมชน และโครงการ (วิจัย) ระดับประเทศ

Articles: 93