Start the Project with Baboonhub

เราร่วมมือกับนักวิจัย สถาบัน และองค์กรต่าง ๆ เพื่อเปลี่ยนการศึกษาและข้อค้นพบให้กลายเป็นการสื่อสารที่น่าดึงดูดและกระตุ้นให้เกิดการตระหนักคิด
Research Communication Services

Baboonhub

บริษัทผลิตสื่อที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการสร้างสรรค์ผลงาน และเล่าเรื่องที่มีความเฉพาะทาง โดยเฉพาะการสื่อสารองค์ความรู้ของผู้คน องค์กร ชุมชน และโครงการ (วิจัย) ระดับประเทศ

ทำไม "การสื่อสารงานวิจัย" ถึงมีความสำคัญ?

การสื่อสารงานวิจัยเป็นกระบวนการสำคัญ ที่สังเคราะห์การค้นพบอันซับซ้อนให้เข้าถึงง่าย และมีรูปแบบที่เป็นมิตรต่อผู้รับสารทั่วไป แม้ผู้ชมไม่ได้อยู่ในสายวิชาการโดยตรงก็สามารถเข้าใจความสำคัญของงานวิจัยได้ การสื่อสารวิจัยจึงเป็นสะพานเชื่อมที่นำองค์ความรู้เชิงวิชาการไปสู่สาธารณะ เพื่อสร้างความเข้าใจและเกิดปฏิสัมพันธ์ร่วมกันต่อสังคม

ผลักดันเชิงนโยบาย

การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ (Public Policy)

สรุปผลงาน

การรายงานข้อเท็จจริงจากงานวิจัยที่ค้นพบ สรุปความสำคัญจากงานวิจัย รวมถึงวัตถุประสงค์วิธีดำเนินการ และผลการวิจัย

เผยแพร่ นำเสนอผล

การเผยแพร่งานวิจัยถือเป็นกระบวนการขั้นสุดท้ายที่มีความสำคัญในการนำความรู้เผยแพร่สู่สาธารณะ เพื่อประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาและเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาต่อไป

เปิดงานสัมมนา

การขับเคลื่อนโจทย์งานวิจัยที่ตอบโจทย์ประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ วิจัย

Pitching Idea

การนำเสนอไอเดียหรือธุรกิจ Startup ให้กับนักลงทุน หรือแหล่งทุนเพื่อให้เกิดการร่วมทุนหรือการซื้อผลงานไปผลิตในเชิงพาณิชย์

สร้างการรับรู้ให้กับมวลชน

ในขณะที่ทำโครงการวิจัย ทีมงานสามารถสร้างการรับรู้ให้กับมวลชน เพื่อสร้างภาพจำ และนำเสนอผลงานไปพร้อม ๆ กัน

How we tell your story

Check out our works.

Documentary

สารคดีเป็นศาสตร์ที่ละเอียดอ่อน และจำเป็นต้องถ่ายทอดให้สัมผัสถึงชีวิตที่หลากหลาย การเล่าเรื่องอย่างมีชั้นเชิงและปราณีต ช่วยยกระดับเรื่องราวของคุณให้น่าประทับใจ

Play Video about Urban Ally

ตามรอยรส (ชาติ) ย่านบางลำพู

Urban Ally (ศูนย์เชื่อมโยงอาเซียนด้านการออกแบบเมืองและสรรค์สร้าง) มหาวิทยาลัยศิลปากร
Play Video about River & Me

คนเล่นเรือ

River & Me สายน้ำ ตัวฉัน และงานวิจัย

Research Video

มีงานวิจัยใหม่ ๆ เกิดขึ้นทุกวัน สามารถนำมาปรับใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนในสังคม แต่กลับคนมีจำนวนน้อยนักที่รู้ว่านักวิจัยกำลังทำอะไรอยู่ เพราะงานวิจัยส่วนใหญ่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะในระดับที่คนทั่วไปในสังคมเข้าใจ​

Play Video about PRU

โครงการประสานงานสนับสนุนทุนวิจัยและผลักดันการใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติและการบริหารราชการแผ่นดิน

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
Play Video

โครงการสมุทรสงครามอยู่ดี

มหาวิทยาลัยศิลปากร

Corporate Presentation

วิดีโอสื่อสารองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพช่วยให้การสื่อสารของคุณง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการ pitching และนำเสนอพันธกิจองค์กรในเวลาจำกัด ซึ่งประสิทธิภาพมากกว่าการเปิดสไลด์ PowerPoint อันแสนน่าเบื่อ

Play Video about สอวช

Higher Education Sandbox

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
Play Video about Humanities

Humanities, a starting point for endless learning

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Knowledge Management

 • E-book
 • Infographic
 • บทความ

การกำหนดนโยบายเพื่อสนับสนุนการปรับตัวของเกษตรกร เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

การศึกษาข้อเรียกร้องของกลุ่มแรงงานแพลตฟอร์มและข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาสวัสดิการที่เหมาะสม

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Trusted by the National Research Funding

We are a group of interdisciplinary people working with national research funding to help spread their message.

Choose Your Plan

ปลดล็อกศักยภาพการสื่อสารงานวิจัย และองค์กรของท่าน ด้วยแผนการสื่อสารที่หลากหลายของ Baboonhub

ท่านสามารถเลือกแผนที่เหมาะสมกับความต้องการ และวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุด และเริ่มต้นการสื่อสารไปพร้อมกับเรา

วิดีโอสื่อสารงานวิจัย

50,000 เริ่มต้น
 • วิดีโอความยาว ~5 นาที
 • ภาพหน้าปก, Title, Caption
 • ภาพถ่ายนักวิจัย

วิดีโอสื่อสารงานวิจัย และ e-book

65,000 เริ่มต้น
 • วิดีโอความยาว ~5 นาที
 • E-book
 • บทความ 1,500-2,000 คำ
 • Infographic สรุปงานวิจัย 2 ชิ้น
 • ภาพหน้าปก, Title, Caption
 • ภาพถ่ายนักวิจัย

วิดีโอสื่อสารองค์กร

100,000 เริ่มต้น
 • วิดีโอความยาว ~5 นาที
 • Concept & Storytelling
 • พัฒนาสคริปต์
 • พากย์เสียงภาษาไทย
 • ภาพหน้าปก, Title, Caption
 • ภาพถ่ายผู้ให้สัมภาษณ์

แผนการทำงาน

Timeline
Customer reviews

What people say?

ครู งานโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

ขอขอบคุณทีมงาน Baboonhub ที่ผลิตวิดีโอ Presentation ออกมาได้เท่ สมกับคอนเซ็ปต์ “Rise like a Lion” มีเสียงตอบรับที่ดีมาก ทั้งจากผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ปัจจุบัน จากที่ปล่อยวีดีโอไปเมื่อวาน ยอดวิว ยอดlike พุ่งแบบน่าปลื้มใจ 😊 มีแต่เสียงชม สุดยอดมืออาชีพค่ะ ถ้ามีโอกาสจะขอใช้บริการอีกครั้งนะคะ 🙏🏻 ทีมงานของคุณหญิง น่ารักทุกคน ขอบคุณค่ะ 💕

ขอบคุณทีมบาบูนมากๆ นะคะ สื่อสารออกมาได้ดีมากๆ เลยค่ะ แสดงให้เห็นว่าทีมบาบูนเข้าใจในเนื้องานอย่างแท้จริงค่า หากมีโอกาสได้ทำคลิปอีกจะกลับมาใช้บริการอีกนะคะ 🥰

เจ้าหน้าที่องค์กร

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ทีมงานมีความเข้าอกเข้าใจ ศึกษาข้อมูลก่อนถ่ายทำจริง โดยเฉพาะช่วงของการลงพื้นที่ได้เห็นความตั้งใจของทีมงาน อาจารย์อยากให้มีหน่วยงานที่สื่อสารงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์แบบนี้มากยิ่งขึ้น

นักวิจัยเชี่ยวชาญ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

โทรหาทีมสื่อ บาบูนฮับ ที่ทำงานด้วยกันมาอย่างเกื้อกูลหลายต่อหลายโครงการ ขอมาช่วยถ่ายฟุตเตจเก็บให้หน่อย ทางบาบูนฮับ รีบเตรียมกองมาสนับสนุนทันที... ขอขอบคุณ ทีมบาบูนฮับอย่างยิ่งที่ดูแลและตอบสนองสิ่งต่าง ๆ ที่เสนอและร้องขออย่างดีตลอดมา

อาจารย์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

Contact Us

Opening Hour

Monday - Friaday: 9.30am - 5pm
Holidays: Closed

Email

baboonhub@gmail.com

Tel.

+66 945162653

Line ID

@baboonhub

Get In touch

กรอกแบบฟอร์มของเราด้านล่างให้ดีที่สุด เพื่อที่เราจะได้มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับท่าน หากไม่สามารถส่งแบบฟอร์มได้ ท่านสามารถส่งอีเมลถึงเราที่ baboonhub@gmail.com