ตากบและคางคก

ตากบและคางคก

ตาของพวกมันมีหลายรูปทรงมาก ทั้งรูปดาว ใบพัด หัวใจ หยดน้ำ แต่รูปวงรี (บนสุด) เป็นรูปทรงที่พบบ่อยที่สุดราว 70% ของที่พบทั้งหมด นักวิจัยใช้ลักษณะของรูม่านตาของพวกมันในการศึกษาวิวัฒนาการของกบและคางคก

Baboonhub

Baboonhub

บริษัทผลิตสื่อที่มีพลังกระตือรือร้น สร้างสรรค์ผลงาน และเล่าเรื่องที่มีความเฉพาะทาง โดยเฉพาะการสื่อสารองค์ความรู้ของผู้คน องค์กร ชุมชน และโครงการ (วิจัย) ระดับประเทศ

Articles: 93