การดูแลผู้สูงอายุ อาจมีมานานกว่า 1.65 ล้านปี!

การดูแลผู้สูงอายุ อาจมีมานานกว่า 1.65 ล้านปี!

มีหลักฐานใหม่พบว่า มนุษย์โบราณ”โฮโมอิเร็กตัส” (Homo erectus) จากกะโหลกรหัส “Skull 4” นั้นเป็นมนุษย์สูงอายุ ที่ไม่มีฟันเหลืออยู่เลย คือแก่จนฟันไม่มีแล้ว แต่มีชีวิตอยู่รอดได้นานหลายปี ทั้งๆที่หากินเองไม่ได้ จะใช้ฟันบดเคี้ยวอะไรก็ไม่ได้ แต่เขามีชีวิตรอดถึงช่วงหนึ่งได้อย่างไร? มีข้อสันนิฐานว่า คุณปู่ที่อายุ 1.65 ล้านปีท่านนี้ น่าจะอยู่รอดได้ด้วยการเลี้ยงดูผ่านสมาชิกคนอื่นๆในสังคม พวกเขาอาจจัดหาอาหารมาให้ และบดอาหารให้ละเอียดจนคุณปู่กินได้โดยไม่ต้องใช้ฟันฉีกกัด และไม่ต้องออกไปหาอาหารด้วยตัวเอง (แต่ยังไม่สามารถลงลึกถึงขั้นว่า มีพฤติกรรม “ป้อน” ด้วยหรือไม่) มันก็น่าคิดว่า Concept “การดูแลผู้สูงอายุ” นั้นมีมาตั้งแต่มนุษย์โฮโมอิเร็กตัส ในขณะที่เรายังเป็นสังคมหาของป่าล่าสัตว์กันอยู่ แต่ก็มีโครงสร้างทางครอบครัวที่ละเอียดซับซ้อน โดยที่ไม่ปล่อยให้คนที่ทุพพลภาพในครอบครัวต้องหิวโหย

Baboonhub

Baboonhub

บริษัทผลิตสื่อที่มีพลังกระตือรือร้น สร้างสรรค์ผลงาน และเล่าเรื่องที่มีความเฉพาะทาง โดยเฉพาะการสื่อสารองค์ความรู้ของผู้คน องค์กร ชุมชน และโครงการ (วิจัย) ระดับประเทศ

Articles: 93