เพราะนี่คือมนุษยศาสตร์ จุดเริ่มต้นให้เรียนรู้ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

อะไรทำให้เราเป็นมนุษย์
อะไรทำให้เราสงสัยและตั้งคำถาม
และอะไรทำให้เราค้นพบศักยภาพที่ซ่อนอยู่

ไม่ว่าโลกจะถูกขับเคลื่อนด้วยศาสตร์ใดก็ตาม
มนุษยศาสตร์ย่อมเป็นหัวใจในการเชื่อมโยงมิติอันละเอียดอ่อนของความเป็นมนุษย์
ตั้งแต่อดีตจวบจนถึงอนาคต

เราเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์
เราตั้งคำถามกับทุกความเชื่อ
และเราให้คุณค่ากับทุกความรู้สึก

เพราะนี่คือมนุษยศาสตร์ จุดเริ่มต้นให้เรียนรู้ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Client คณะมุนษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเราศวร บริษัท บาบูนฮับ จำกัด
Created by บริษัท บาบูนฮับ จำกัด

Baboonhub

Baboonhub

บริษัทผลิตสื่อที่มีพลังกระตือรือร้น สร้างสรรค์ผลงาน และเล่าเรื่องที่มีความเฉพาะทาง โดยเฉพาะการสื่อสารองค์ความรู้ของผู้คน องค์กร ชุมชน และโครงการ (วิจัย) ระดับประเทศ

Articles: 93