เมืองเก่า และกรุงรัตนโกสินทร์

เมืองเก่า และกรุงรัตนโกสินทร์

มนุษย์ปากคลองตลาด: Humans of Flower Market

สีสันของดอกไม้นานาชนิดอาจเป็นภาพจำที่ทุกคนต้องนึกถึง “ปากคลองตลาด” แหล่งค้าดอกไม้สวยงามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ แต่สีสันที่แท้จริงของปากคลองมาจากบรรดา “มนุษย์ปากคลอง” นับหมื่นชีวิตที่ต่างคนต่างเกื้อหนุน ช่วยเหลือ ดิ้นรน และแข่งขันบนเวทีชีวิตอันรายล้อมไปด้วยมวลหมู่ดอกไม้ ซึ่งทั้งสวยงามและขมขื่นในเวลาเดียวกัน

การจัดระเบียบโดยภาครัฐและวิกฤตโรคระบาดเปลี่ยนชีวิตของคนปากคลองอย่างไร แนวคิดใหม่ๆ จากภาควิชาการและคน Next Gen จะมีส่วนร่วมสร้างสีสันให้ตลาดแห่งนี้เติบโตไปในทิศทางไหน นี่คือความท้าทายของปากคลองตลาด สถานที่ที่ขึ้นชื่อว่า ชีวิตมนุษย์ต่างหากที่จัดจ้านกว่าดอกไม้ทั้งปวง

โครงการศึกษา สำรวจและจัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองอุทัยธานี

ถึงอุทัย ไม่ต้องอุทธรณ์ ค่ำแล้วก็นอน ที่เมืองอุทัย

อุทัยธานี จังหวัดที่เปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์ มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และยังคงกลิ่นอายของวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายไว้

ความทรงจำครั้งสุดท้ายของคุณ เกี่ยวกับอุทัยธานีคืออะไร

สายน้ำ วิถีชีวิตของผู้คน วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เรือนแพ และวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำ

แผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์

รัตนโกสินทร์ในแบบของคุณเป็นอย่างไร

ไม่ว่าเราจะมองเมืองจากมุมไหน แต่ละคนล้วนมีเมืองในแบบของตัวเอง

เมืองที่พวกเราใช้ชีวิต และเมืองที่คนรุ่นต่อไปจะเติบโต

รัตนโกสินทร์ที่เราคุ้นเคยจะเป็นเช่นไร ท่ามกลางความท้าทายใหม่ที่โลกต้องเผชิญ

Baboonhub

Baboonhub

บริษัทผลิตสื่อที่มีพลังกระตือรือร้น สร้างสรรค์ผลงาน และเล่าเรื่องที่มีความเฉพาะทาง โดยเฉพาะการสื่อสารองค์ความรู้ของผู้คน องค์กร ชุมชน และโครงการ (วิจัย) ระดับประเทศ

Articles: 93