OUR SERVICES

วิดีโอสัมภาษณ์
(Interview Video)

การสื่อสารในรูปแบบวิดีโอสัมภาษณ์ (Interview Video) เป็นหนึ่งในวิธีการที่ประสิทธิภาพดีที่สุด เนื่องจากผู้สัมภาษณ์สามารถสื่อสารออกมาได้โดยตรงไปยังผู้รับสาร ส่วนใหญ่ใช้ในการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร หรือการให้ความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง

วิดีโอสัมภาษณ์ที่น่าเชื่อถือ และดูเป็นธรรมชาติจะทำให้ผู้ชมเข้าถึงเนื้อหา และเป้าหมายของการสื่อสารได้ดี 

ทีมงานมีความพร้อมในการถ่ายทำ โดยใช้กล้องจำนวน 2-3 กล้อง เพื่อให้การตัดต่อเป็นไปอย่างนุ่มนวล และภ่ายทอดอารมณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์ได้อย่างครบถ้วน มีการบันทึกเสียงด้วย Wireless ที่ให้คุณภาพเสียงสูง และมีการจัดไฟแบบ 3 way lightings ให้ดู cinematic และผู้ให้สัมภาษณ์มีความมืออาชีพ ทั้งนี้เรามีให้บริการ Teleprompter ด้วย