OUR SERVICES

วิดีโอคอร์สออนไลน์
(Online Course Video)

ความรู้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในสถานศึกษา เมื่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงนำออนไลน์คอร์สมาส่งให้เพียงแค่คลิกเดียว ทำให้การปรับเปลี่ยนวิธีให้ความรู้เปลี่ยนไป

วิดีโอคอร์สออนไลน์ (Online Course Video) เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการขับเคลื่อน การมีส่วนร่วม และการให้ความรู้ได้ วิดีโอช่วยสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ ผ่านบรรยากาศ สถานที่ อารมณ์ความรู้สึกของผู้สอนที่ส่งไปยังผู้เรียนได้