Rise like a LION

ผงาดดั่งสิงห์
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
 
ที่นี่เราทำให้นักเรียนกล้าที่จะ Challenge ตัวเอง
เผชิญหน้ากับความท้าทาย และความล้มเหลว เพื่อให้เขาพบกับความสำเร็จที่ตัวเองสร้างขึ้น
 
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ มีการเรียนรู้ที่มากกว่าในห้องเรียน เราส่งเสริมให้นักเรียนมีกิจกรรมที่ชื่นชอบ พัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน และเคารพที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เขาก้าวสู่สังคมด้วยความมั่นใจ และพร้อมขับเคลื่อนความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ในอนาคต
School Presentation | โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
Concept: Rise like a Lion ผงาดดั่งสิงห์
Length: 6 minutes
Client: โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
 
ทีม Baboonhub ขอขอบคุณ ผอ. คณะครู และนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ที่ไว้วางใจให้เราลงมือสร้างสรรค์ไอเดีย ถ่ายทำ ตัดต่อ จนมาเป็น School Presentation ในคอนเซ็ปต์ “Rise like a Lion” ค่ะ
Baboonhub

Baboonhub

บริษัทผลิตสื่อที่มีพลังกระตือรือร้น สร้างสรรค์ผลงาน และเล่าเรื่องที่มีความเฉพาะทาง โดยเฉพาะการสื่อสารองค์ความรู้ของผู้คน องค์กร ชุมชน และโครงการ (วิจัย) ระดับประเทศ

Articles: 93