ฃุนน้อย: เจ้าชายน้อย การสนทนาข้ามพื้นที่-ข้ามวัฒนธรรม-ข้ามเวลา

เมื่อ “เจ้าชายน้อย” เป็นได้มากกว่าวรรณกรรมและของสะสม นี่คือสารคดีสั้นผลงาน Baboonhub ที่จะพาไปชมเรื่องราวของเจ้าชายน้อยที่นำมาแปลใหม่ด้วยตัวอักษรภาษาพ่อขุนรามคำแหง และแฝงเสน่ห์สำเนียงภาษาถิ่นสุโขทัยของ “ครูเคียง ชำนิ” กลายเป็นสื่อใหม่ชวนให้เกิดการสนทนาข้ามพื้นที่ ข้ามวัฒนธรรม และข้ามเวลา

เล่าเรื่องโดย
เคียง ชำนิ ครู โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
อาจารย์อานันท์ นาคคง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สนับสนุนโดย พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ผลิตโดย บริษัท บาบูนฮับ จำกัด
Baboonhub

Baboonhub

บริษัทผลิตสื่อที่มีพลังกระตือรือร้น สร้างสรรค์ผลงาน และเล่าเรื่องที่มีความเฉพาะทาง โดยเฉพาะการสื่อสารองค์ความรู้ของผู้คน องค์กร ชุมชน และโครงการ (วิจัย) ระดับประเทศ

Articles: 93