การสื่อสาร Baboonhub

ทำไมต้องให้ Baboonhub สื่อสาร เมื่อมีฝ่ายสื่อสาร หรือโสตประชาสัมพันธ์อยู่แล้ว

เวลาที่เรานำเสนองาน มักจะมีหลังไมค์ถามเราว่า “ทำไมต้องให้ทีมบาบูนฮับสื่อสารด้วย ทั้ง ๆ ที่หน่วยงาน/องค์กรเองก็มีฝ่ายสื่อสาร หรือฝ่ายโสตประชาสัมพันธ์ของตัวเองอยู่แล้ว”

จริง ๆ แล้วงานของ Baboonhub ไม่ได้แยกกันกับงานของฝ่ายสื่อสาร หรือฝ่ายประชาสัมพันธ์เลยค่ะ แต่เป็นการทำงานร่วมกันด้วยซ้ำ เพราะเป้าหมายที่พวกเรามีร่วมกันคือการสื่อสารเรื่องราวในหน่วยงาน องค์กรของคุณให้โดดเด่น น่าสนใจ ดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย และเป็นที่น่าจดจำ หรือหากเป็นงานวิจัย เราก็จะศึกษาข้อมูลเพื่อเข้าใจถึงที่มา ปัญหา แรงบันดาลใจ กระบวนการวิจัย ไปจนถึงผลการศึกษา ที่สามารถต่อยอดสู่การนำไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะ

การสื่อสารอย่างครบวงจรคือเป้าหมายของเรา เริ่มตั้งแต่รับบรีฟ นำเสนอไอเดีย วางแผนการผลิตสื่อ ทั้งพรีเซนเตชั่นองค์กร วิดีโอสื่อสารงานวิจัย วิดีโอสัมภาษณ์ รวมไปถึงการจัดการองค์ความรู้ในรูปแบบ e-book บทความ อินโฟกราฟิก

เราประกอบด้วยทีมงานมีความรู้ความสามารถจากหลากหลายศาสตร์

  • การเล่าเรื่อง
  • การจัดการองค์ความรู้
  • การบริหารจัดการ
  • การถ่ายภาพ
  • การตัดต่อ
  • การออกแบบกราฟิก

และเรามีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการนำข้อมูล เช่น งานวิจัยอันซับซ้อน หรือข้อมูลทางเทคนิค มาแปลงเป็นเนื้อหาที่สามารถเข้าถึงได้ และน่าดึงดูดสำหรับผู้ชมในวงกว้างด้วย

การทำงานของ Baboonhub จะช่วย support ทีม PR เหมือนเป็นพาร์ทเนอร์ โดยเรานำเสนอไอเดีย แนวทางการสื่อสาร การผลิตสื่อ ที่สามารถปรับได้ตามความต้องการ มีความยืดหยุ่น เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าเรื่องที่กำลังจะเล่าสามารถไปถึงผู้ชมที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้

เราเชื่อว่าการสื่อสารของ Baboonhub จะช่วยให้ storytelling หรือภาพลักษณ์องค์กรของคุณโดดเด่นขึ้น ผ่านการ research จากทีม Baboonhub ค่ะ เรามีบริการหลากหลายที่รองรับความต้องการของคุณ และมีทีมงานที่มีความพร้อม และความรู้ความสามารถจากหลากหลายศาสตร์

ต้องการให้ Baboonhub เป็นพาร์ทเนอร์ในการสื่อสารติดต่อเรามาได้เลย

มาร่วมสื่อสารงานวิจัย วิชาการ กับ Baboonhub

Sutthida Muangrod

Sutthida Muangrod

ผู้ร่วมก่อตั้ง Baboonhub ที่ต้องการเชื่อมช่องว่างระหว่างงานวิจัยเชิงวิชาการ สู่การรับรู้ของสังคมอย่างสร้างสรรค์ บนฐานคิดที่เป็นเหตุและผล ชื่นชอบการมองหาโอกาสใหม่ในการสร้างสรรค์โครงการ และการลงพื้นที่เพื่อนำเรื่องราวออกมาสื่อสาร

Articles: 6