บางชะนี photo

มาดเท่ๆ สู้กล้องของชาวนา “บางชะนี” สู่การเป็น “บางชะนีโมเดล”

บาบูนได้ไปลงพื้นที่ ต.บางชะนี อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา พื้นที่ตรงนี้น้ำท่วมซ้ำน้ำท่วมซาก (น้ำท่วมเบาะๆก็อาจนานถึง 3 เดือน) ทั้งๆที่คนบางชะนีมีอาชีพชาวนากันส่วนใหญ่ น้ำท่วมแบบนี้จะไปปลูกข้าวได้ไงจริงไหม?

ชาวนาจึงต้องเปลี่ยนบทบาทมาเป็น “นักวิจัย” ลงลึกไปถึงความรู้เรื่องนิเวศวิทยาของน้ำ จัดการระบบจัดการน้ำ ช่วงไหนควรปลูก ช่วงไหนควรถอย แล้วหาพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมเพื่อทำเกษตรอินทรีย์

พอทำแบบนี้ชาวบางชะนีก็ลดหนี้จากการทำเกษตรได้ แถมยังคงรักษาการทำเกษตรอินทรีย์ที่ลดการใช้สารเคมีได้อีก

Thanet Ratanakul

Thanet Ratanakul

ผู้ร่วมก่อตั้ง Baboonhub ที่สนใจอ่านงานวิจัยและอยากให้ Research Based Content เป็นที่นิยมมากขึ้น

Articles: 27