019 ฝายบ้านคา ทำเพื่อชาวบ้าน ไม่ได้ทำตามกระแส

ฝายบ้านคา ทำเพื่อชาวบ้าน ไม่ได้ทำตามกระแส

“การสร้างฝายสักตัว ไม่ได้จู่ๆ คิดแล้วทำเลย ถ้าไม่ตอบโจทย์ชุมชนจริงๆ ก็เป็นภาระชาวบ้านเปล่าๆ” อ.บ้านคา จ.ราชบุรี เป็นพื้นที่แล้งหนัก ชาวบ้านต้องรอคอยการช่วยเหลือจากภาครัฐมาโดยตลอด

ถึงเวลาที่คนในชุมชนจะลุกขึ้นมาจัดการน้ำด้วยตนเอง นำไปสู่การสร้าง “ฝายมีชีวิต” ที่ตอบโจทย์ความต้องการน้ำของชุมชน ที่ไม่ได้สร้างเพียงตามกระแส

อ้างอิงงานวิจัย

โครงการบริหารจัดการน้ำโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
หัวหน้าทีมวิจัย เส็ง ชื่นอุระ 
ผู้ช่วยประสานงานโครงการ คำรณ นิ่มอนงค์

สนับสนุนการวิจัยโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ผลิตโดย บริษัท บาบูนฮับ จำกัด

Baboonhub

Baboonhub

บริษัทผลิตสื่อที่มีพลังกระตือรือร้น สร้างสรรค์ผลงาน และเล่าเรื่องที่มีความเฉพาะทาง โดยเฉพาะการสื่อสารองค์ความรู้ของผู้คน องค์กร ชุมชน และโครงการ (วิจัย) ระดับประเทศ

Articles: 93