EP24 นักวิจัยไทยพัฒนา ซีเมนต์ทดแทนกระดูก

นักวิจัยไทยพัฒนา “ซีเมนต์ทดแทนกระดูก”

กระดูกของเราดูเหมือนจะแข็งแรง แต่พอเสียหายขึ้นมาปุ๊บ การรักษาก็ยุ่งยาก ใช้เวลานาน และค่ารักษาก็หนักโขอยู่

คนหนุ่มสาวอาจจะฟื้นตัวได้เร็ว แต่หากผู้สูงอายุบาดเจ็บกระดูก นี่เรื่องใหญ่ เพราะเสี่ยงเสียชีวิต และส่วนใหญ่เกิดจากอุบัติเหตุเพียงเล็ก ๆ เท่านั้นเอง

ถ้าในอนาคตมีงานวิจัยไทยพัฒนา “ซีเมนต์ทดแทนกระดูก” ช่วยให้เนื้อเยื่อกระดูกใหม่เจริญเติบโตได้ดีขึ้น นี่ก็อาจจะเป็นวิธีรับมือกับ Aging society ที่ประเทศเราต้องการอย่างแน่นอน

Research Cafe – Documentary
นวัตกรรมซีเมนต์แบบฉีดเพื่อทดแทนกระดูก
รศ. ดร. ศิริรัตน์ ทับสูงเนิน รัตนจันทร์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Baboonhub

Baboonhub

บริษัทผลิตสื่อที่มีพลังกระตือรือร้น สร้างสรรค์ผลงาน และเล่าเรื่องที่มีความเฉพาะทาง โดยเฉพาะการสื่อสารองค์ความรู้ของผู้คน องค์กร ชุมชน และโครงการ (วิจัย) ระดับประเทศ

Articles: 93