หมากฝรั่ง

เวลาเหงาปาก อยากเคี้ยวหมากฝรั่งนุ่ม ๆ หนุบหนับ พอเคี้ยวปั๊บ คุณอาจได้รับสมาธิเพิ่มขึ้น!

ยามเบื่อ ๆ เซ็ง ๆ อยากเคี้ยวขนมเล่นหนึบ ๆ เมื่อไหร่ ก็ไม่พ้นหมากฝรั่งนี่แหละ ยิ่งรสมิ้นต์ที่เคี้ยวปุ๊บ สัมผัสนุ่มๆ ให้รสหวาน ๆ เย็น ๆ อันเป็นเอกลักษณ์

ก็พอจะปลอบประโลมความเซ็ง แถมช่วยทำความสะอาดฟัน และได้ลมหายใจที่สดชื่นอีกด้วย

แล้วการเคี้ยวหมากฝรั่งเล่น ๆ ช่วยแก้เซ็ง หรือลดความเครียดได้จริงหรือแค่รู้สึกไปเองกันแน่?

มีงานวิจัยอยู่ไม่น้อยที่ลองพิสูจน์ดูว่าการเคี้ยวหมากฝรั่งมีผลต่อพฤติกรรมและอารมณ์หรือไม่ ซึ่งก็ค้นพบว่าการเคี้ยวหมากฝรั่ง ช่วยจัดการฮอร์โมนแห่งความเครียด (Cortisol) ช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นได้ แถมมีผลในเชิงบวกต่อกลไกในการเรียนรู้และจดจำ หรือฟังก์ชั่นทางปัญญาอีกด้วย (Cognitve function)

อย่างการทดลองของ Paul Ginns ได้ศึกษาเปรียบเทียบนักเรียน 2 กลุ่มในห้องเรียนสรีรวิทยา (Physiology) เป็นการทดลองที่เน้นสังเกตสมาธิของผู้เรียน มากกว่าวิธีการสอน โดยแบ่งให้นักเรียนกลุ่มหนึ่งเคี้ยวหมากฝรั่งระหว่างเรียน กับอีกกลุ่มปล่อยให้เรียนเฉย ๆ แบบเหงาปาก เมื่อทั้งสองกลุ่มนี้เรียนเสร็จ ก็จะสอบวัดความเข้าใจจากเนื้อหาที่ได้เรียนไป ผลพบว่ากลุ่มนักเรียกที่เคี้ยวตุ้ย ๆ ไปด้วย เรียนไปด้วย จะมีความตื่นตัวมากกว่าอีกกลุ่ม และทำคะแนนสอบออกมาได้ดีกว่า

มีการทดลองอีกครั้งในหมวดวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อดูว่าการเคี้ยวหมากฝรั่งให้ผลดีต่อการคิดคำนวณหรือไม่ โดยทดสอบด้วยมาตรฐานเดียวกันกับการทดลองก่อนหน้านี้ แบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม ทั้งเคี้ยว และไม่เคี้ยวระหว่างคาบ การทดสอบในครั้งนี้จะเน้นไปทีี่การคำนวณตัวเลขอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็ได้ผลว่ากลุ่มที่เคี้ยวหมากฝรั่งจะตื่นตัว ไม่ง่วงซึมจนจบคาบมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้กินหมากฝรั่ง และยังมีแนวโน้มในการตอบคำถามได้ถูกต้องมากกว่ากลุ่มที่ไม่เคี้ยวอีกด้วย

นอกจากหมากฝรั่งจะส่งผลดีต่ออารมณ์ และการตื่นตัว การเคี้ยวหมากฝรั่งยังช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบการย่อยอาหารทั้งระบบ เช่น ระบบรับสัมผัสรสอาหาร ระบบการหลั่งน้ำย่อยอาหาร และการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อในระบบทางเดินอาหารด้วยนะ ซึ่งก็มีงานวิจัยที่พยายามประยุกต์ใช้ข้อดีนี้ในการรักษาผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง โดยใช้การเคี้ยวหมากฝรั่งกระตุ้นการฟื้นตัวของลำไส้ให้ผู้ป่วยหายไวขึ้นกว่าเดิม

น่าสนใจว่าแค่เคี้ยวหมากฝรั่งก็ช่วยกระตุ้นให้เราตื่นตัว มีสมาธิมากขึ้น (และอาจทำให้เราหิวข้าวได้ไวขึ้นด้วย) ถึงหมากฝรั่งจะมีข้อดี ก็ยังต้องระวังผลเสียจากน้ำตาลในหมากฝรั่งสูตรหวาน ๆ ด้วยเช่นกัน เคี้ยวแก้เซ็งแบบถี่ ๆ จนเกินไป อาจกลายเป็นผลเสียต่อสุขภาพได้ อาจเกิดอาการระคายเคืองเยื่อกระพุ้งแก้ม หรือทำให้กลายเป็นคนที่ติดหมากฝรั่งได้เหมือนกัน

หมากฝรั่งอาจเป็นทางเลือกในการใช้เร่งสมาธิ หรือเคี้ยวแก้เซ็ง ลดเครียดให้เราได้เป็นครั้งคราว ยังมีทางเลือกอีกมากที่ช่วยในการเพิ่มสมาธิแบบปลอดภัย เช่น การนอนพักผ่อนให้เพียงพอ หรือการฝึกบริหารอารมณ์ที่ทำได้ง่ายและดีต่อสุขภาพในระยะยาว

Baboonhub

Baboonhub

บริษัทผลิตสื่อที่มีพลังกระตือรือร้น สร้างสรรค์ผลงาน และเล่าเรื่องที่มีความเฉพาะทาง โดยเฉพาะการสื่อสารองค์ความรู้ของผู้คน องค์กร ชุมชน และโครงการ (วิจัย) ระดับประเทศ

Articles: 93