โปรตีนในน้ำตาสุนัข photo

บาบูนเพิ่งจะเคยเห็นว่า “เก็บน้ำตาสุนัข” เขาทำกันแบบนี้

บาบูนได้มาสังเกตการณ์งานวิจัย “วิเคราะห์โปรตีนน้ำตาสุนัข” ที่ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ม.เกษตรศาสตร์ โอ้โห กว่าจะได้น้ำตามายากทีเดียว เพราะใครๆ ก็รู้ว่าน้ำตาเป็นของเหลวที่มีนิดเดียว (ถ้าไม่ได้ร้องไห้เป็นเผาเต่าอ่ะนะ) น้ำตามนุษย์ก็ว่ายากแล้ว น้่ำตาหมายิ่งยากเข้าไปอีก เพราะหมาไม่ร้องไห้ แต่จะมีน้ำตาเมื่อเกิดการระคายเคือง

น้องหมาที่เคืองตามากๆ อาจเป็น “โรคตาแห้ง” มีโอกาสที่ตาจะบอดได้ งานวิจัยจึงศึกษาโปรตีนในน้ำตาสุนัข เพื่อวิเคราะห์ว่าโปรตีนตัวไหนที่หมาปกติมี แต่หมาป่วยตาแห้งไม่มี เพื่อวิเคราะห์หาโปรตีนที่เฉพาะเจาะจงเพื่อนำไปพัฒนานวัตกรรมรักษาที่ตรงจุดกับน้องหมาโดยตรง

เวลาเก็บน้ำตา จะมีเทคนิคสอดแผ่นคล้ายกระดาษเข้าไปในตาหมาเพื่อให้แผ่นดูดซึบน้ำตา (น้องหมาไม่เจ็บนะ) แผ่นนึงได้นิดเดียว จึงต้องเก็บน้ำตาจากสุนัขหลายๆ ตัวแล้วมา Pool รวมกัน นักวิจัย อ.สพ.ญ.ดร.เมทิตา สัสดี ทำเบามือมากกับสุนัขทุกตัว แถมได้ “น้องเบอร์ลิน” มาร่วมวิจัยด้วย เหมือนน้องจะโดนวิจัยบ่อยแล้ว เลยรู้คิว อ่ะๆๆ ทำเลย

แปลกดี ได้เห็น Basic Research แบบนี้

Thanet Ratanakul

Thanet Ratanakul

ผู้ร่วมก่อตั้ง Baboonhub ที่สนใจอ่านงานวิจัยและอยากให้ Research Based Content เป็นที่นิยมมากขึ้น

Articles: 27