เสื้อดมกลิ่นกานอัจฉริยะ photo

เสื้อดมกลิ่นกายอัจฉริยะ

งานวิจัยสุดล้ำและแหวกแนวพยายามผลักดันศาสตร์การดมกลิ่นเพื่อวินิจฉัยโรคให้ไปอีกขั้น!

นักวิจัยสามารถพัฒนา “เสื้อ” ที่ดมกลิ่นกายและสามารถตรวจวัดโรคแบบ Real time งานวิจัยไทยที่ถูกนำไปใช้และพัฒนาร่วมกับหลายประเทศ แสดงให้เห็นว่าคนไทยก็พร้อมพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ได้

อ้างอิงงานวิจัย

เสื้อดมกลิ่นกายอัจฉริยะ (Intelligent Smelling Shirt)

หัวหน้าโครงการ ดร.ธารา สีสะอาด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร.ธีรเกียนติ์ เกิดเจริญ คณะวิทยาศาสต์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สนับสนุนการวิจัยโดย สกสว.

ผลิตโดย บริษัท บาบูนฮับ จำกัด ภายใต้การรับทุน “โครงการผลิตสื่อสารคดีดิจิตอลเพื่อสื่อสารงานวิจัย (ปีที่ 2)”

ข้อมูลเพิ่มเติมจากงานวิจัย​

แนวคิดในการพัฒนาเซนเซอร์เคมีบนผ้าสำหรับระบบจมูกอิเล็กทรอนิกส์แบบส่วมใส่ได้ในรูปแบบ “เสื้อดมกลิ่นกาย” เพื่อพัฒนาเป็นนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพ โดยใช้กลิ่นที่ออกมาจากร่างกายดป็นดัชนีชี้วัดสถานะสุขภาพ ซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่ก่อให้เกิดการรุกรานของโรค และจะเป็นปีะโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตอย่างยิ่ง

ความโดดเด่นของผลงานวิจัย มีนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้น คือ “เสื้อดมกลิ่นกายอัจฉริยะ (Intelligent Smelling Shirt)” ถือเป็นเสื้อดมกลิ่นกายตัวแรกของโลกที่มีการเพิ่มฟังก์ชันการตรวจวัดกลิ่นให้กับสิ่งทอ และเป็นเอกลักษณ์ของการประดิฐ์นวัตกรรมใหม่โดยใช้เทคนิคการพิมพ์สกรีนด้วยหมึกนำไฟฟ้า ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานอิเล็กทรอนิกส์ลงบนผ้าที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ เหมาะสมต่อการนำไปต่อยอดสู่ระดับอุดสาหกรรมเชิงพาณิชย์ในอนาคต

Baboonhub

Baboonhub

บริษัทผลิตสื่อที่มีพลังกระตือรือร้น สร้างสรรค์ผลงาน และเล่าเรื่องที่มีความเฉพาะทาง โดยเฉพาะการสื่อสารองค์ความรู้ของผู้คน องค์กร ชุมชน และโครงการ (วิจัย) ระดับประเทศ

Articles: 93