จิ้งหรีดจะพาลูกอีสานกลับบ้าน

เสียงหริ่ง ๆ ของ “จิ้งหรีด” อาจเป็นเสียงร้องเรียกลูกอีสานให้กลับบ้านเกิด!

เมื่อพ่อแม่ปู่ย่าทำไว้อย่างดี นี่จึงถึงเวลาที่ต้องสานต่อธุรกิจเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อการบริโภค และก้าวต่อไปคือการส่งออกต่างประเทศ โดยกระบวนการผลิตที่สะอาดปลอดภัยผ่านมาตรฐาน GAP ที่ทำให้คุณลืมภาพการเลี้ยงจิ้งหรีดแบบอับ ๆ ชื้น ๆ ได้เลย

งานวิจัยจากรั้ว ม.ขอนแก่น ที่ยกระดับผู้ผลิตให้พร้อมรับมือตลาดที่เปิดกว้างเรื่อย ๆ ในอนาคต เพราะจิ้งหรีดจะเป็น “โปรตีนที่ทั่วโลกต้องการ”

การพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่ระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย หรือ GAP
รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Baboonhub

Baboonhub

บริษัทผลิตสื่อที่มีพลังกระตือรือร้น สร้างสรรค์ผลงาน และเล่าเรื่องที่มีความเฉพาะทาง โดยเฉพาะการสื่อสารองค์ความรู้ของผู้คน องค์กร ชุมชน และโครงการ (วิจัย) ระดับประเทศ

Articles: 93