african elephant photo

พลังมวลชนใช้ได้ผล ช้างแอฟริกาถูกฆ่าลดลง

พลังมวลชนใช้ได้ผล ช้างแอฟริกาถูกฆ่าลดลง

จากตาย 10% ลงมาอยู่ที่ 4% หลังรัฐบาลจีนเข้มงวดค้างาช้างเถื่อน

ถ้ารัฐบาลทั่วโลกเอาจริงกับการค้างาช้างเถื่อน พวกเราจะสามารถช่วยชีวิตช้างป่าได้ ส่วนหนึ่งมาจากพลังกดดันของมวลชน ที่เราจะไม่สนับสนุนและครอบครองงาช้างด้วยประการทั้งปว

นี่อาจจะเป็นข่าวดีสำหรับพวกเรา (และสำหรับช้าง) เมื่อเทรนด์การตายของช้างแอฟริกามีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ หลังจากประชาคมโลกร่วมกันมอบความสำคัญให้กับชีวิตสัตว์ในธรรมชาติ และความต้องการงาช้างในตลาดมืดลดลงเรื่อยๆ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เคยเป็นตลาดค้างาช้างผิดกฎหมายขนาดใหญ่ รวมไปถึงรัฐบาลจีนต่อสู้อย่างหนักกับธุรกิจค้างาช้างเถื่อน

พลวัตรที่เปลี่ยนไปทำให้อัตราช้างแอฟริกาที่ถูกฆ่าลดลงเรื่อยๆ เคยมีการสำรวจในปี 2011 อัตราการตายของช้างนั้นคิดเป็น 10% ของประชากรช้างแอฟริกาทั้งหมด พอในปี 2018 ที่ผ่านมาอัตราการตายลดลงเหลือ 4% (ตายปีละ 15,000 ตัว) โดยเก็บข้อมูลจากพื้นที่ 53 แห่งทั่วแอฟริกา

แต่ 4% ก็ยังไม่ใช่ตัวเลขที่น่าชื่นใจนัก เพราะอัตราประชากรช้างแอฟริกาที่เกิดใหม่นั้นอยู่ที่ 5% ต่อปี พอเทียบสัดส่วนช้างเกิดใหม่กับที่ตายก็ยังฉิวๆเฉียดๆอยู่ดี บวกกับการผันผวนของสภาพแวดล้อมที่แล้งจัดรุนแรง อาจส่งผลให้มีแนวโน้มช้างตายสูงขึ้น

หากเรามองผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ สภาพเศรษฐกิจและสังคมของมนุษย์สามารถสะท้อนกลับไปยังคุณภาพชีวิตช้างได้แทบทั้งหมด ยิ่งประเทศมีคนว่างงานสูง ความยากจน การคอร์รัปชั่น ก็ส่งผลให้ธุรกิจการล่าช้างยังดำเนินต่อไป

พลังมวลชนจึงเป็นกลไกสำคัญในการปกป้องชีวิตช้าง มีเทรนด์คนรุ่นใหม่ใส่ใจชีวิตสัตว์ในธรรมชาติมากขึ้น คนเจนฯใหม่ในจีนไม่ได้มองว่าการสะสมงาช้างเป็นการสร้างบารมี แถมยังมองว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์

กระบวนทัศน์ของคนรุ่นใหม่ที่มองทุกอย่างเชื่อมโยงเป็นองค์รวมช่วยต่อชีวิตสัตว์ในธรรมชาติ แม้เราจะลดให้เหลือ 0% ไม่ได้ทันที แต่ความพยายามนั้นไม่ได้ไร้ค่าเลย

Thanet Ratanakul

Thanet Ratanakul

ผู้ร่วมก่อตั้ง Baboonhub ที่สนใจอ่านงานวิจัยและอยากให้ Research Based Content เป็นที่นิยมมากขึ้น

Articles: 27