การสัมภาษณ์

การสื่อสารงานวิจัย

ในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูล การสื่อสารงานวิจัยเป็นการอัปเดตองค์ความรู้สู่สังคม ขณะเดียวกันก็สามารถเชื่อมช่องว่างระหว่างการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อน ไปสู่ชุมชนที่จะได้รับประโยชน์จากข้อค้นพบด้วย การสื่อสารงานวิจัยจึงไม่ใช่แค่การถ่ายทอดข้อเท็จจริงเท่านั้น แต่เป็นการจุดประกายบทสนทนา สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และขับเคลื่อนความเข้าใจและการพัฒนาองค์ความรู้ของมนุษย์ด้วย

งานวิจัยไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อ เพราะทุกเรื่องในประเทศเป็นงานวิจัยได้ ไม่ว่าจะสาขาไหน ทำงานในแลป ลงพื้นที่ภาคสนาม สร้างสรรค์งานนวัตกรรม ผลักดันนโยบาย พยายามเข้าใจสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ล้วนเป็นงานที่ควรสื่อสารให้ผู้คนเข้าใจมากขึ้น

ทำไมการสื่อสารงานวิจัยถึงมีความสำคัญ

การสื่อสารงานวิจัยเป็นกระบวนการสำคัญที่สังเคราะห์การค้นพบที่ซับซ้อนให้เข้าถึงง่ายและมีรูปแบบที่เป็นมิตรต่อผู้รับสารทั่วไป แม้ผู้ชมไม่ได้อยู่ในสายวิชาการโดยตรงก็สามารถเข้าใจความสำคัญของงานวิจัยได้ การสื่อสารวิจัยจึงเป็นสะพานเชื่อมที่นำองค์ความรู้เชิงวิชาการไปสู่สาธารณะ เพื่อสร้างความเข้าใจและเกิดปฏิสัมพันธ์ร่วมกันต่อสังคม

การสื่อสารจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรหรือโครงการวิจัยของท่านอย่างไร

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มการมองเห็น (Visibility) และแสดงกระทบเชิงประจักษ์ได้แจ่มชัดยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยสร้างการรับรู้ในวงกว้าง ขับเคลื่อนนโยบาย และแสดงภาพรวมของงานต่อสาธารณะและผู้ให้ทุน/งบประมาน อีกทั้งส่งผลต่อความคิดเห็นสาธารณชนที่มีต่องานวิชาการวิจัยในเชิงบวก

Baboonhub ให้บริการสื่อสารงานวิจัยอย่างไร

เราเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์สื่อที่น่าสนใจจากองค์ความรู้ โดยเราจะร่วมมือกับนักวิจัยและสถาบันเพื่อนำงานวิจัยมาสังเคราะห์ พัฒนาเป็นบท การถ่ายทำ และวางแผนเผยแพร่สื่อ เพื่อให้มั่นใจว่า การสื่อสารผลการวิจัยจะประสบผลสำเร็จต่อกลุ่มเป้าหมาย มีเนื้อหาครบถ้วน และมีความสวยงามตามหลักสุนทรียศาสตร์ที่ดี

เรามีความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์สื่อที่หลากหลาย เข้าใจธรรมชาติของการเล่าเรื่อง และทำให้ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันทางวิชาการต่าง ๆ ให้เป็นผู้สื่อสารงานวิจัย ถ่ายทอดสู่สาธารณะอย่างครบวงจร โดยเรามีบริการ 3 ส่วน ได้แก่

  •  การสื่อสางานวิจัยในรูปแบบ “วิดีโอ” ทั้งในรูปแบบสารคดี วิดีโองานวิจัย และพรีเซนเตชั่นสื่อสารองค์กร ที่สามารถสรุปประเด็นต่าง ๆ เช่น ที่มาของงานวิจัย วัตถุประสงค์ กระบวนการวิจัย และผลการวิจัย รวมถึงข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และแนวทางการต่อยอด ขยายผลงานวิจัย
  • การจัดการความรู้ในรูปแบบอินโฟกราฟิก บทความ
  • การจัดอบรมแนวทางการสื่อสารงานวิจัย ทั้งแบบคอนเซ็ปต์ และการลงมือทำจริง

Baboonhub ทำสื่อสารโครงการวิจัยประเภทใด

เราทำงานสื่อสารโครงการวิจัยให้กับหลากหลายสาขาวิชา ไม่จำกัดเพียงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี แต่รวมไปถึงสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม เป้าหมายของเราคือการทำให้หัวข้อการวิจัยที่หลากหลายนั้นสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสร้างการตระหนักรู้ต่อสาธารณะ

ท่านจะมั่นใจในความถูกต้องของข้อมูลที่เรานำเสนอได้อย่างไร

ทีมงานของเราประกอบด้วยนักสื่อสารที่มีประสบการณ์ ทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ เราจะส่งกรอบแนวคิด บทสารคดี ไปยังลูกค้าเพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล เราปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและทบทวนอย่างเข้มงวดตลอดการผลิต

กรอบเวลาทำงานในการผลิตสื่อเป็นอย่างไร

ระยะเวลาขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของโครงการ ขอบเขตงานที่ต้องสื่อสาร สถานที่ถ่ายทำ การเดินทาง ระยะเวลาในการถ่ายทำ  ซึ่งทีมงานจะปรึกษาเบื้องต้นเพื่อพัฒนาบท ถ่ายทำ ตัดต่อ และเผยแพร่งาน โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 2 เดือน ทางทีมงานจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าหากต้องการผลงานที่เร็วกว่านั้นก็สามารถพูดคุยเพื่อตกลงได้

ท่านจะวัดผล และประเมินของการสื่อสารได้อย่างไร

เราใช้ตัวชี้วัดที่หลากหลายขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มที่เผยแพร่ ทั้งยอดการเข้าถึงผู้ชม การมีส่วนร่วมของผู้ชม และวิเคราะห์ความคิดเห็น นอกจากนี้เรายังสามารถประเมินผลกระทบต่อการรับรู้ต่อสาธารณะ

การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อ (Research Communication Workshop) โดย Baboonhub

เรายินดีอย่างยิ่งที่จะจัดเวิร์กช็อปและโปรแกรมการศึกษาเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการสื่อสารเชิงวิชาการ อบรมทักษะการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ โปรแกรมเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้บุคลากรของท่านมีความสามารถในการสื่อสาร ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อผลิตสื่อได้อย่างมืออาชีพ และสื่อสารผลงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ท่านจะเริ่มโครงการผลิตสื่อกับ Baboonhub ได้อย่างไร

ท่านสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ Contact page ของ Website พร้อมแจ้งรายละเอียดของโครงการ เป้าหมาย และระยะเวลาการทำงาน Baboonhub ยินดีที่จะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงการของท่าน และออกแบบบริการที่ตรงกับความต้องการอย่างเฉพาะเจาะจง

เราเชื่อว่างานวิจัยจึงไม่ควรจำกัดอยู่เฉพาะในแวดวงวิชาการเท่านั้น แต่ควรสะท้อนและส่งเสริมไปสู่การรับรู้ของสังคมในวงกว้างด้วย การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญ ให้สาธารณชนได้รับรู้องค์ความรู้ที่ค้นพบในวงกว้าง แปลแนวคิดที่ซับซ้อนให้เป็นความรู้ที่สามารถเข้าถึงได้ และจุดประกายบทสนทนาใหม่อย่างสร้างสรรค์

Sutthida Muangrod

Sutthida Muangrod

ผู้ร่วมก่อตั้ง Baboonhub ที่ต้องการเชื่อมช่องว่างระหว่างงานวิจัยเชิงวิชาการ สู่การรับรู้ของสังคมอย่างสร้างสรรค์ บนฐานคิดที่เป็นเหตุและผล ชื่นชอบการมองหาโอกาสใหม่ในการสร้างสรรค์โครงการ และการลงพื้นที่เพื่อนำเรื่องราวออกมาสื่อสาร

Articles: 6