คนไทยต้องได้กิน “ปูม้านิ่ม”

ใครชอบกิน “ปูนิ่ม” บ้าง! กินก็ง่าย ไม่ต้องแกะให้วุ่น สวาปามไปเลยทั้งตัว แต่ถ้าถามว่า “ปูม้านิ่ม” เคยกินบ้างหรือยัง? หลายคนคงไม่แน่ใจ เพราะปูนิ่มที่เรากินกันบ่อยๆคือปูทะเลหรือปูดำ 

กว่าจะได้ปูม้านิ่มสักตัวเป็นเรื่องยากลำบาก เพราะเมื่อปูลอกคราบจะแข็งเร็วมาก ต้องใช้กำลังคนสาวทั้งวันเพื่อดูว่าตะกร้าไหนปูลอกครอบ นี่เองที่ทำให้ปูม้านิ่มแพง พาชมงานวิจัยใหม่ที่จะทำให้ปูม้านิ่มเป็นตลาดใหม่ที่สดใสของวงการอาหารทะเล

Research Cafe – Documentary โครงการพัฒนาระบบตรวจจับการลอกคราบปูม้านิ่มโดยอัตโนมัติเพื่อการผลิตปูม้าเชิงพาณิชย์
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.สุขกฤช นิมิตรกุล
รศ. ดร.วราห์ เทพาหุดี
ดร.วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม
วาสนา อากรรัตน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศ. ดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล
กฤษฎา พรหมสุทธิรักษ์

Baboonhub

Baboonhub

บริษัทผลิตสื่อที่มีพลังกระตือรือร้น สร้างสรรค์ผลงาน และเล่าเรื่องที่มีความเฉพาะทาง โดยเฉพาะการสื่อสารองค์ความรู้ของผู้คน องค์กร ชุมชน และโครงการ (วิจัย) ระดับประเทศ

Articles: 93