ทำไมน้องหมา “เอียงคอ”

ทำไมน้องหมา “เอียงคอ” การเอียงคอบ่อย ๆ อาจเป็นสัญญาณความแสนรู้

น้องหมาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ขี้สงสัยและตื่นเต้นที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา หมาบางตัวสามารถจดจำชื่อของเล่นได้มากกว่า 100 ชิ้น!

นักวิจัยที่ศึกษาพฤติกรรมสัตว์พบว่า สุนัขที่เอียงคอบ่อยๆ มักมีความสามารถในการจดจำที่มากกว่า

ก่อนหน้านี้ยังไม่มีคำอธิบายถึงพฤติกรรมเอียงคอของสุนัข หลายคนอ้างว่า การเอียงคอเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงสุขภาพ แต่ก็ไม่น่าเป็นเช่นนั้น เพราะการเอียงคอคงไม่สามารถบ่งบอกถึงปัญหาสุขภาพ ก็เห็นหมามันทำบ่อย ๆ ก็ไม่ยักจะเป็นอะไร

ในวารสารวิชาการ Animal Cognition Journal ระบุว่า สุนัขมีพฤติกรรมเอียงคอ เมื่อสมองพวกมันกำลังพยายามประมวลผลอะไรสักอย่างที่มีความหมายหรือมีนัยยะสำคัญ

ทีมวิจัยจึงมีโครงการในชื่อ Family Dog Project ที่เน้นศึกษาพฤติกรรมสัตว์เลี้ยงในบ้าน โดยมีสุนัขเข้าร่วมโครงการ 40 ตัว พวกมันจะได้รับการฝึกสอนคำสั่งต่างๆ พร้อมกับเจ้าของเป็นเวลา 3 เดือน งานนี้พบว่า มีสุนัขราว 33 ตัว ที่เรียนรู้และจดจำชื่อของเล่นต่างๆได้ 20 – 30 ชิ้น ถูกจัดในกลุ่ม “ทั่วไป”

แต่จะมีสุนัขอีก 7 ตัว ที่สามารถจำชื่อของเล่นได้มากกว่า 160 ชิ้น ถูกจัดในกลุ่ม “ยอดเยี่ยม”

อย่างไรก็ตามในงานวิจัยนี้กำชับว่า สุนัขที่จดจำชื่อได้น้อย ไม่ได้หมายความว่าพวกมันโง่แต่ประการใด เพราะการจดจำชื่อน่าจะเป็น “พรสวรรค์” (talent) มากกว่า คล้ายกรณีของมนุษย์ ที่บางคนก็เก่งวิชาการ บางคนก็เก่งกีฬาหรือดนตรี ดังนั้นสุนัขที่จำได้มากก็มีพรสวรรค์ในการจดจำและเรียนรู้ (ซึ่งบางตัวก็อาจเก่งในการดมกลิ่น หรือหาของเก่ง)

อย่างไรก็ตามงานศึกษานี้พบว่า สุนัขกลุ่ม “ยอดเยี่ยม” มักเอียงคอทุกครั้งที่เจ้าของสั่งให้ไปคาบของ เพราะมันเรียนรู้ว่า ชื่อสิ่งของนั้นมีความสำคัญ การเอียงคอจึงเป็นสัญญะที่บอกว่า “โอเค จะไปคาบมาให้” การเอียงคออาจเป็นท่าที่ทำให้พวกมันได้ยินเสียงคำสั่งได้ดียิ่งขึ้น

การที่เราเห็นสุนัขเอียงคอบ่อย ๆ ส่วนหนึ่งก็มาจากชีวิตของมนุษย์และสุนัขผูกพันกันอย่างลึกซึ้ง เราต่างสังเกตพฤติกรรมกันและกันอยู่เสมอ เราพยายามทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน การทำความเข้าใจสุนัขอีกนัยหนึ่งก็คือทำความเข้าใจเจ้าของผู้เป็นมนุษย์ด้วย

อีกอย่างเวลาน้องหมาเอียงคอก็น่ารักมาก ๆ เลย

งานวิจัยอ้างอิง
An exploratory analysis of head-tilting in dogs
https://link.springer.com/article/10.1007/s10071-021-01571-8

Baboonhub

Baboonhub

บริษัทผลิตสื่อที่มีพลังกระตือรือร้น สร้างสรรค์ผลงาน และเล่าเรื่องที่มีความเฉพาะทาง โดยเฉพาะการสื่อสารองค์ความรู้ของผู้คน องค์กร ชุมชน และโครงการ (วิจัย) ระดับประเทศ

Articles: 93