017 เดลิเวอรี่ไทย ใส่ใจอาหาร

เดลิเวอรี่ไทย ใส่ใจอาหาร

คนไทยนิยมสั่งอาหารผ่านบริการเดลิเวอรี่ที่รวดเร็วทันใจ

แต่ “อาหาร “ก็ไม่ควรส่งแบบเดียวกับพัสดุทั่วไป เพราะ “อุณหภูมิ” เป็นปัจจัยกำหนดคุณภาพ

งานวิจัยไทยพัฒนาระบบ Data Logger ต้นแบบที่ช่วยให้ผู้ประกอบการติดตามคุณภาพและอุณหภูมิสินค้าแบบ Realtime

โครงการออกแบบระบบโลจิสติกส์เพื่อธุรกิจบริการด้านอาหาร: มาตรฐานและหลักคิด
รศ.ดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์ คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Baboonhub

Baboonhub

บริษัทผลิตสื่อที่มีพลังกระตือรือร้น สร้างสรรค์ผลงาน และเล่าเรื่องที่มีความเฉพาะทาง โดยเฉพาะการสื่อสารองค์ความรู้ของผู้คน องค์กร ชุมชน และโครงการ (วิจัย) ระดับประเทศ

Articles: 93