014 ใครฆ่าหอยคลองโคน

ใครฆ่าหอยคลองโคน

“ถ้ารอให้คนไทยกินหอยตัวใหญ่ ผู้ประกอบการก็ตายหมด”

ต.คลองโคน จ.สมุทรสงคราม ขึ้นชื่อในเรื่อง “หอยแครง” ที่ทั้งตัวใหญ่ เนื้อเยอะ จนหลายๆคนติดอกติดใจ แต่ทำไมช่วงหลัง ๆ หอยคลองโคนถึงตัวเล็กลงเรื่อยๆ จนกระทั่งตายยกฟาร์ม

การศึกษาเพื่อเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาดและป้องกันการตายหมู่ (ยกฟาร์ม) ของหอยแครง
ดร.จารุนันท์ ประทุมยศ หัวหน้าโครงการ
ชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ ผู้ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.สมุทรสงคราม

Baboonhub

Baboonhub

บริษัทผลิตสื่อที่มีพลังกระตือรือร้น สร้างสรรค์ผลงาน และเล่าเรื่องที่มีความเฉพาะทาง โดยเฉพาะการสื่อสารองค์ความรู้ของผู้คน องค์กร ชุมชน และโครงการ (วิจัย) ระดับประเทศ

Articles: 93