013 มาตรฐานรายได้ขั้นต่ำ วัดกันที่ตรงไหน

“มาตรฐานรายได้ขั้นต่ำ” วัดกันที่ตรงไหน

คุณควรมีรายได้ขั้นต่ำเท่าไหร่ ถึงจะประคองตัวอยู่ในสังคมนี้ได้?

ที่ผ่านเราใช้ “เส้นความยากจน” เป็นรายจ่ายที่ครอบครัวต้องมี แต่กลายเป็นว่าเส้นที่ว่านี้ต่ำเกินจริง จนไม่สามารถใช้ชีวิตได้ในสังคมปัจจุบัน แล้วอะไรจะเป็นเกณฑ์รายได้ ใกล้เคียงกับการใช้ชีวิตจริงๆ ของพวกเรา

โครงการนำร่องเพื่อกำหนดมาตรฐานรายได้ขั้นต่ำของประชากรไทย
ดร.สมชัย จิตสุชน มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

Baboonhub

Baboonhub

บริษัทผลิตสื่อที่มีพลังกระตือรือร้น สร้างสรรค์ผลงาน และเล่าเรื่องที่มีความเฉพาะทาง โดยเฉพาะการสื่อสารองค์ความรู้ของผู้คน องค์กร ชุมชน และโครงการ (วิจัย) ระดับประเทศ

Articles: 93