พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ธรรมชาติคือผู้สร้าง และมนุษย์สร้างสิ่งต่างๆ เพิ่มขึ้นมา ยิ่งเราทำความเข้าใจธรรมชาติ และสรรพสิ่งที่มนุษย์สร้าง มากขึ้นเท่าใด เราจะยิ่งค้นพบความมหัศจรรย์ทั้งของโลกและตัวมนุษย์เอง

การ “เรียนรู้สิ่งของ” เพื่อ “เข้าใจผู้คน” คือความสัมพันธ์อันไม่รู้จบ

Baboonhub

Baboonhub

บริษัทผลิตสื่อที่มีพลังกระตือรือร้น สร้างสรรค์ผลงาน และเล่าเรื่องที่มีความเฉพาะทาง โดยเฉพาะการสื่อสารองค์ความรู้ของผู้คน องค์กร ชุมชน และโครงการ (วิจัย) ระดับประเทศ

Articles: 93