สารคดี (Documentary)

สารคดีเป็นศาสตร์ที่ละเอียดอ่อน และจำเป็นต้องถ่ายทอดให้สัมผัสถึงชีวิตที่หลากหลาย การเล่าเรื่องอย่างมีชั้นเชิงและปราณีต ช่วยยกระดับเรื่องราวของคุณให้น่าประทับใจ

เรามีความถนัดในการเล่าเรื่องราวในรูปแบบสารคดีทั้งแบบสั้น และยาว พร้อมอุปกรณ์และทีมงานที่ปรับได้ตามสถาการณ์ แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพ และเส้นเรื่องที่ต้องการถ่ายทอดออกมา

การเลือกสื่อสารชิ้นงานแบบวิดีโอสารคดี จะได้รูปแบบงานที่น่าเชื่อถือ ผ่านการเล่าเรื่องราวของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นจริงๆ 

ตัวอย่างผลงาน

Flower

มนุษย์ปากคลองตลาด: Humans of Flower Market

สีสันของดอกไม้นานาชนิดอาจเป็นภาพจำที่ทุกคนต้องนึกถึง “ปากคลองตลาด” แหล่งค้าดอกไม้สวยงามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ แต่สีสันที่แท้จริงของปากคลองมาจากบรรดา “มนุษย์ปากคลอง” นับหมื่นชีวิต

Heritage Impact Assessment

Heritage Impact Assessments

การประเมินที่เน้นผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับคุณค่าโดนเด่นอันเป็นสากลของแหล่งมรดก

มรดกวัฒนธรรม เชิงช่างเมืองเพชร

เบื้องหลังตำนานเล่าขานของ "มรดกวัฒนธรรมเชิงช่างเมืองเพชร" พร้อม ๆ กับค้นหาความหมายของสกุลช่างเมืองเพชรที่ซ่อนอยู่ในงานศิลป์

ตามรอยรส (ชาติ) ย่านบางลำพู

เมืองและรสชาติอาหารคือเรื่องเดียวกัน ยิ่งเมืองเต็มไปด้วยผู้คนที่หลากหลายวัฒนธรรมมากเท่าไร ก็ยิ่งสะท้อนถึงรส (ชาติ) ของอาหารที่เข้มข้น และจัดจ้านตามส่วนผสมทางสังคมมากเท่านั้น

เมืองเก่า และกรุงรัตนโกสินทร์

เมืองเก่า และกรุงรัตนโกสินทร์

ไม่ว่าเราจะมองเมืองจากมุมไหน แต่ละคนล้วนมีเมืองในแบบของตัวเอง เมืองที่พวกเราใช้ชีวิต และเมืองที่คนรุ่นต่อไปจะเติบโต