News

ป่าชุมชน
ป่าชุมชน การหยัดยืนของชุมชนเพื่ออยู่ร่วมกับป่า
สังคมไทยในอดีตล้วนมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับป่าไม้มาอย่างยาวนาน มนุษย์มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ป่าตั้งแต่เกิดจนกระทั่งสิ้นลมหายใจ มนุษย์และป่าจึงเป็นส่วนหนึ่งซึ่งกันและกันอย่างแยกไม่ขาด
“เพิ่มเกราะให้หน้ากาก” สเปรย์เพิ่มประสิทธิภาพหน้ากากผ้า
"หน้ากากผ้า" ยังเป็นสิ่งจำเป็น เมื่อเราต้องเผชิญหน้ากับ COVID-19 เพราะราคาถูก ใช้ซ้ำได้หลายครั้ง แต่ประสิทธิภาพการกรองอาจไม่เพียงพอในการกรองอนุภาคขนาดเล็กมากในอากาศ
คน-เมือง-ขยะ วิกฤติภูเขาขยะล้นเมือง
การบริหารจัดการขยะไม่ใช่เพียงหน้าที่ของเทศบาล แต่ต้องเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายร่วมมือกันหาทางออกเพื่อลดปริมาณขยะ และสร้างมูลค่าจากสิ่งที่เราทิ้ง
จิ้งหรีดจะพาลูกอีสานกลับบ้าน
งานวิจัยจากรั้ว ม.ขอนแก่น ที่ยกระดับผู้ผลิตให้พร้อมรับมือตลาดที่เปิดกว้างเรื่อย ๆ ในอนาคต เพราะจิ้งหรีดจะเป็น "โปรตีนที่ทั่วโลกต้องการ"
เก่า-ใหม่ หลงใหลอุทัยธานี
อุทัยธานี จังหวัดเล็ก ๆ ริมแม่น้ำสะแกกรังแห่งนี้ กลับรุ่มรวยไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังคงสืบทอดวิถีชีวิตของคนในอดีตสู่คนปัจจุบันได้อย่างไร้รอยต่อ
ตามรอยรส (ชาติ) ย่านบางลำพู
เมืองและรสชาติอาหารคือเรื่องเดียวกัน ยิ่งเมืองเต็มไปด้วยผู้คนที่หลากหลายวัฒนธรรมมากเท่าไร ก็ยิ่งสะท้อนถึงรส (ชาติ) ของอาหารที่เข้มข้น และจัดจ้านตามส่วนผสมทางสังคมมากเท่านั้น
สรุปผลการวิจัย “โครงการศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ในการจัดทำโครงการฟื้นฟูชุมชนเมือง ตามแผนพัฒนาเมืองและยุทธศาสตร์ของภาครัฐ”
ทุกคนมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพอันเพียงพอสำหรับสุขภาพและความเป็นอยู่ดีของตนและครอบครัว
สรุปผลการวิจัย “โครงการศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ในการจัดทำโครงการฟื้นฟูชุมชนเมือง ตามแผนพัฒนาเมืองและยุทธศาสตร์ของภาครัฐ”
การมีบ้านเป็นสิทธิพื้นฐานหรือสิทธิมนุษยชนประการหนึ่ง ทุกคนมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพอันเพียงพอสำหรับสุขภาพและความเป็นอยู่ดีของตนและครอบครัว
แนวทางการฟื้นฟูชุมชนเมืองในพื้นที่โครงการนำร่อง
เคหะชุมชนบ่อนไก่ ตั้งอยู่บริเวณถนนพระราม 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการที่ตั้งอยู่ใจกลางความเป็นเมือง